Loading...

Medi-Rent en Terrorisme Gevolg Bestrijding, ondersteuning bij voorbereiding op (dreiging) Terrorisme

Een aanslag is voor iedereen de eerste keer. Een goede voorbereiding helpt hierbij. Medi-Rent heeft ervaring op het gebied van voorbereiden op dreigend terrorisme.

Medi-Rent traint Noodhulpteams van Grootschalige Geneeskundige Bijstand

Per 4 januari 2016 wordt in Nederland bij grootschalige incidenten gewerkt volgens een nieuw bijstandsmodel: Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB). Het GGB-model vervangt de huidige Geneeskundige Combinatie (GNK-C), die in 2016 uit bedrijf gaat. Medi-Rent traint binnen een aantal veiligheidsregio's Rode Kruis vrijwilligers op voor hun taak en werkzaamheden binnen het Noodhulpteam.

Ontruimingsoefeningen

Medi-Rent is gespecialiseerd in ontruimingsoefeningen voor onderwijs-, gezondheid-, overheidsinstellingen. Wij kunnen u ondersteunen met het opstellen van- of het daadwerkelijk verzorgen van het draaiboek, de fysieke oefening met waarnemers en het evaluatie verslag met daarin eventueel de aanpassingen welke noodzakelijk zijn voor het ontruiminngsplan.

Medi-Rent