Loading...

Training Stop de bloeding red een leven

Medi-Rent biedt de training aan 'Stop de bloeding red een leven'. Tijdens deze training leert u een ernstig bloedende wond te herkennen en het stoppen van de bloeding.

Medi-Rent en Terrorisme Gevolg Bestrijding, ondersteuning bij voorbereiding op (dreiging) Terrorisme

Een aanslag is voor iedereen de eerste keer. Een goede voorbereiding helpt hierbij. Medi-Rent heeft ervaring op het gebied van voorbereiden op dreigend terrorisme.

Medi-Rent traint Noodhulpteams van Grootschalige Geneeskundige Bijstand

Per 4 januari 2016 wordt in Nederland bij grootschalige incidenten gewerkt volgens een nieuw bijstandsmodel: Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB). Het GGB-model vervangt de huidige Geneeskundige Combinatie (GNK-C), die in 2016 uit bedrijf gaat. Medi-Rent traint binnen een aantal veiligheidsregio's Rode Kruis vrijwilligers op voor hun taak en werkzaamheden binnen het Noodhulpteam.

Medi-Rent