Loading...

Medi-Rent en Terrorisme Gevolg Bestrijding, ondersteuning bij voorbereiding op (dreiging) Terrorisme

Een aanslag is voor iedereen de eerste keer. Een goede voorbereiding helpt hierbij. Medi-Rent heeft ervaring op het gebied van voorbereiden op dreigend terrorisme.

Opleiding CBRN-E

Veel bedrijven gebruiken gevaarlijke stoffen tijdens de dagelijkse bedrijfsvoering. Het werken met deze gevaarlijke stoffen brengt een risico met zich mee. Personeel wat beroepsmatig in aanraking komt met gevaarlijke stoffen loopt natuurlijk het grootste risico. Goede training in de opvang van slachtoffers en de organisatie van het ongeval kan van levensbelang zijn. Deze opleiding is met name voor medewerkers van ziekenhuizen die betrokken kunnen zijn bij de opvang van chemisch besmette slachtoffers. Artsen, (SEH)-verpleegkundigen en portiers, bewakingspersoneel of BHV'ers behoren tot de cursisten.

Medi-Rent wordt erkend door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs

Medi-Rent v.o.f. is een CRKBO-erkend docent en is daarmee geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Medi-Rent

Medi-Rent is opgericht in 2005
​Medi-Rent richt zich specifiek op (gespecialiseerde) verpleegkundige-diensten en hulpverlening binnen de zorgsector.