Carree Consultancy

Carree Consultancy onderdeel van Medi-Rent

Training Stop de bloeding red een leven

Medi-Rent biedt de training aan 'Stop de bloeding red een leven'. Tijdens deze training leert u een ernstig bloedende wond te herkennen en het stoppen van de bloeding.

Medi-Rent en Terrorisme Gevolg Bestrijding, ondersteuning bij voorbereiding op (dreiging) Terrorisme

Een aanslag is voor iedereen de eerste keer. Een goede voorbereiding helpt hierbij. Medi-Rent heeft ervaring op het gebied van voorbereiden op dreigend terrorisme.

Opleiding CBRN-E

Veel bedrijven gebruiken gevaarlijke stoffen tijdens de dagelijkse bedrijfsvoering. Het werken met deze gevaarlijke stoffen brengt een risico met zich mee. Personeel wat beroepsmatig in aanraking komt met gevaarlijke stoffen loopt natuurlijk het grootste risico. Goede training in de opvang van slachtoffers en de organisatie van het ongeval kan van levensbelang zijn. Deze opleiding is met name voor medewerkers van ziekenhuizen die betrokken kunnen zijn bij de opvang van chemisch besmette slachtoffers. Artsen, (SEH)-verpleegkundigen en portiers, bewakingspersoneel of BHV'ers behoren tot de cursisten.

Medi-Rent wordt erkend door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs

Medi-Rent v.o.f. is een CRKBO-erkend docent en is daarmee geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Medi-Rent gaat specialiseren

Per 1 Januari 2014 gaat Medi-Rent zich specialiseren op waterongevallenbestrijding, pré- en hospitale onderwijs. De docenten en instructeurs van Medi-Rent hebben zich voornamelijk gespecialiseerd in trainingen en scholingen gericht op (multidisciplinaire) opgeschaalde hulpverlening, waterongevallenbestrijding