Medi-Rent en Terrorisme Gevolg Bestrijding, ondersteuning bij voorbereiding op (dreiging) Terrorisme

Terrorisme Gevolg Bestrijding

Een terroristische aanslag brengt bijzondere uitdagingen met zich mee. Tevens zijn er altijd zorgen over een tweede aanslag. (Zorg)Instellingen kunnen direct worden geconfronteerd met veiligheidsaspecten en/of vraagstukken.

Een aanslag is voor iedereen de eerste keer. Een goede voorbereiding helpt hierbij. Medi-Rent heeft ervaring op het gebied van voorbereiden op dreigend terrorisme.
Wij hebben inzicht in de rol en werkwijze van alle betrokken actoren.

Onze dienstverlening bestaat onder meer uit:

  • Toetsen en/of ontwikkelen van (concept)crisisplannen op het gebied van terrorisme (dreiging).
  • Ontwikkelen en verzorgen van opleidingen, trainingen en oefeningen op het gebied van terrorisme (dreiging) voor crisisteams en andere sleutelfunctionarissen
  • Het opstellen van scenariokaarten voor crisisteams specifiek voor (dreigend)terrorisme