Medi-Rent traint Noodhulpteams van Grootschalige Geneeskundige Bijstand

Per 4 januari 2016 wordt in Nederland bij grootschalige incidenten gewerkt volgens een nieuw bijstandsmodel: Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB). Het GGB-model vervangt de huidige Geneeskundige Combinatie (GNK-C), die in 2016 uit bedrijf gaat. Medi-Rent traint binnen een aantal veiligheidsregio's Rode Kruis vrijwilligers op voor hun taak en werkzaamheden binnen het Noodhulpteam.

De GGB ondersteunt de geneeskundige hulpverlening op het rampterrein. Concreet door hulpverleners, materieel en onderdak (shelter) bij (te verwachten) grote of langdurige incidenten met veel slachtoffers beschikbaar te stellen. Uitgangspunt van het GGB-model is daarbij om optimaal gebruik te maken van bestaande hulp- en zorgcapaciteit. Hierdoor wordt zo dicht mogelijk aangesloten op de dagelijkse hulpverlening die door ambulancediensten en traumateams wordt geleverd. Dit wordt vooral bereikt door bij grootschalige incidenten de zorg zo effectief mogelijk in te zetten en ambulance­personeel zich te laten concentreren op de behandeling van zwaargewonden.

Het Rode Kruis organiseert dat vrijwilligers worden ingezet voor de verzorging van lichtgewonden. Hiertoe wordt een nieuw systeem van noodhulpteams opgezet. Medi-Rent heeft op dit moment al meerdere trainingen verzorgd en assesments afgenomen voor de vrijwilligers van het Noodhulpteam.
Vrijwilligers van de noodhulpteams zullen via een Noodhulpvoertuig van het Rode Kruis naar het rampterrein komen. Daarnaast kan de reguliere ambulancezorg straks zo nodig worden versterkt door de inzet van “ambulancepersoneel zonder ambulance”. Het gaat daarbij om ambulanceverpleegkundigen en – chauffeurs die op dat moment geen dienst hebben, maar wel oproepbaar zijn. De ambulancemedewerkers kunnen hiertoe gebruik maken van een speciaal calamiteitenvoertuig waarmee zij naar de plek van het grootschalig incident kunnen komen.