Opleiding CBRN-E

Opleiding CBRN-E

Medi-Rent verzorgt in-compagny een opleiding CBRN-E op maat.

U krijgt basisinformatie over incidenten met gevaarlijke stoffen. U leert hoe u mogelijk besmette slachtoffers kunt herkennen, welke specifieke vragen u kunt stellen en welke handelingen u wel en vooral ook niet uitvoert. Net als in de praktijk staan de veiligheidsaspecten voorop.

De opleiding besteedt veel aandacht aan persoonlijke beschermingsmiddelen. Met behulp van pseudo-slachtoffers oefent u een aantal praktijkcasussen. Tevens komen de procedures bij decontaminatie aan de orde.

Opleidingsduur:
Deze opleiding omvat 1 dag les.
De opleiding kan in 1 dag of op 2 dagdelen verzorgd worden.
De lestijden zijn van 09.00 uur tot 16.00 uur inclusief pauze