Training Stop de bloeding red een leven

Bij de recente terroristische incidenten in Europa overleden onnodig veel slachtoffers binnen vijf minuten door ernstig bloedverlies. Politie, brandweer of omstanders zijn sneller bij de slachtoffers dan de professionele medische hulpverlening.

Snelle eerste hulp ter plaatse door omstanders en niet-medische hulpverleners kan de overlevingskansen van slachtoffers met ernstig bloedverlies aanzienlijk verhogen. Ook bij ongevallen in de privésfeer, bedrijven en bij geweldsdelicten treedt regelmatig onnodig veel bloedverlies op. Hoe meer omstanders en niet-medische hulpverleners weten hoe ze ernstig bloedverlies moeten behandelen, des te beter af zijn slachtoffers.

Medi-Rent biedt de training aan "Stop de bloeding red een leven".

Tijdens deze training leert u een ernstig bloedende wond te herkennen en het stoppen van de bloeding.
Onder andere onderstaande onderwerpen worden behandeld:
  • Werking van de tourniquet, diverse modellen worden besproken;
  • Oefenen met de C.A.T. Tourniquet;
  • Werking hemostatische gazen;
  • Toepassen van hemostatische gazen in bloedende wond.