Over Medi-Rent

Medi-Rent is opgericht in 2005 en is gespecialiseerd in risico- en crisisbeheersing voor (zorg)instellingen, bedrijven en overheidsinstanties.
Wij verzorgen trainingen, opleidingen en oefeningen om crisisfunctionarissen voor te bereiden op hun rol en taken bij incidenten en crises.
Tijdens onze  activiteiten wordt de opgedane kennis en vaardigheid in praktijk gebracht, geevalueerd en waar nodig bijgeschaafd.

De medewerkers van Medi-Rent hebben zich voornamelijk gespecialiseerd in:
  • Advisering en planvorming
  • Opleiden, trainen en oefenen
  • Consultancy
Carree Consultancy is een onderdeel van Medi-Rent en richt zich vooral op het domein Consultancy.
  
Op het gebied van de voorbereiding op Risico- en Crisisbeheersing (preparatie, repressie en herstel/nazorg) heeft Medi-Rent de beschikking over adviseurs.
De medewerkers zijn operationeel werkzaam in het desbetreffende werkveld. Hierdoor is de kennis van het instructiekader altijd up-to-date en sluit aan bij de huidige behoeften en vraagstellingen.

De opleidingsmethoden van Medi-Rent sluiten aan bij het traject OTO (opleiden, trainen en oefenen) welke gebruikt wordt door onder andere ambulancediensten, brandweer, reddingsbrigade en politie.
 

Wij denken graag met u mee in maatwerk.